Yapı Kredi 7 Taksit Fırsatı! - Top Banner
Yakıtım Nokian'dan Opet Akaryakıt Çeki Kampanyası
Yakıtım Nokian'dan Opet Akaryakıt Çeki Kampanyası

YAKITIM NOKIAN'DAN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

www.lastikcim.com.tr 'den kampanya tarihleri olan 01 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kampanyaya dahil 13 inç ve üzeri Nokian Tyres marka binek, SUV (4x4), ticari araç çivili/çivisiz dört mevsim, yaz veya kış lastiği ürünlerinden tek seferde 4 (dört) adet satın alan ve Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi tüketiciler (gerçek kişi tüketicileri ve aynı zamanda tüzel kişi adına düzenlenmiş olmakla tüzel kişi adına kampanyadan faydalanacak olan tüzel kişi çalışanı gerçek kişi tüketicileri ifade eder), iş bu Kampanya Katılım Koşullarını okuyup kabul etmek ve bu koşullara uygun olarak kampanya katılım başvurusunda bulunmaları şartı ile toplamda 300,00-TL’ye varan (KDV dahil) Opet Yakıt Kart promosyonundan ve neticeten Yakıtım Nokian’dan Kampanyası’ndan (Kısaca “Kampanya” olarak bahsedilecektir) faydalanma hakkı elde edeceklerdir.

 

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftirler. Bu halde, Tüketiciler, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları ile birlikte aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Tüketicilerin, iş bu Katılım Koşullarının herhangi birine veya sürelere uymamaları, eksik veya hatalı bilgi ve belge ibraz etmeleri halinde, yapılan kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılır ve bu halde Tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar, kendilerine ilave bir hak tanınmaz.

1.      Kampanya tarihleri olan 01 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Nokian Tyres yetkili satıcılarından tek seferde 4 (dört) adet binek, SUV (4x4), ticari araç çivili/çivisiz dört mevsim, yaz veya kış lastiği satın alan tüketiciler 13 inç ile 16 inç arası satın alımlarına 150,00-TL,(KDV dahil) 17 inç ve üzeri satın alımlarına 300,00-TL (KDV dahil) değerinde Opet Yakıt Kart kampanyasından faydalanabileceklerdir.

2.      Tüketicilerin fatura tarihleri itibariyle 15 gün içerisinde www.yakitimnokiandan.com adresinde bulunan kampanya web sitesini ziyaret ederek başvuru formuna ulaşmaları ve alışveriş faturaları ve ruhsat fotoğraflarını aynı alana yüklemeleri, başvuru formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup Kampanya Katılım Koşulları”nı ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme ve Onay Formu”nu okuyup onaylamalarının akabinde online olarak kampanya düzenleyicisine göndermeleri gerekmektedir.

2.1  Başvuru formunda Tüketicilerden istenilecek olan bilgiler kampanya dahilinde iletişim kurulması için gerekli olan iletişim bilgileri, kendi veya şirket adına kesilmiş lastiklerin alışveriş faturası, gerçek kişi tüketiciler adına kesilmiş fatura ise aynı isme düzenlenmiş ruhsat fotoğrafı veya şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturası ise şirket adına düzenlenmiş ruhsat fotoğrafı ile Opet Yakıt Kart’ın tanımlanacağı araç plaka bilgileridir.

3.      Tüketicilerin belirtilen başvuru süreleri içerisinde kampanya başvurusunda bulunmaları gerekmekte olup, bu sürenin sona ermesinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve Tüketiciler kampanyadan faydalanamayacaklardır.

3.1  Gerçek kişi tüketiciler tarafından kişi adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile yapılacak kampanya katılım başvurularında, 01 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kampanyaya dahil ürünler çerçevesinde gerçekleştirilmiş alışverişe istinaden alışveriş faturalarını ve ruhsat fotoğraflarını sisteme yüklememeleri, alışveriş faturasının kampanya katılım başvurusunda bulunan tüketicinin bizzat kendi adına düzenlenmemiş olması veya kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları halinde, kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve Tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

3.2  Şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile gerçekleştirilecek kampanya başvurularında ise  kampanya konusu ürün alışveriş faturasının 01 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenmiş olması gerekmektedir. Kampanya katılım başvurusunda bulunacak kişinin, bizzat şirket çalışanı olması gereklidir. Kampanya katılım başvurusunda bulunduğu tarihte Şirket çalışanı olmayan kişinin başvurusu kabul edilmeyerek geçersiz sayılacak ve tekrar kampanya katılım hakkı ve eksik belge tamamlama hakkı tanınmayacaktır.

4.      Başvurular, online olarak kampanya düzenleyicisine ulaştıktan sonra fatura tarihi itibaren ürünlerin 14 günlük iade süresinin bitimi hesap edilerek bu süreyi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak olup, katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bir bilgilendirme SMS’i gönderilecektir.

4.1  Geçerli olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde gönderilecek SMS içeriğinde katılımcıların kampanya katılım başvurularının geçerli olduğu ve başvuruları neticesinde akaryakıt bedeli yüklemesinin Opet Yakıt Kart’a gerçekleştirileceği ve de 10 (on) iş günü içerisinde yüklemesi gerçekleştirilen Opet Yakıt Kart’ın başvuru formunda belirtmiş oldukları adreslerine kargolanacağı bilgisi iletilir.

4.2  Geçersiz olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde SMS içeriğinde başvurunun geçersiz olduğu belirtilecek olup, katılımcılar, kampanya düzenleyicisi ile aynı SMS bilgilendirmesinin içeriğinde yer alan kampanya danışma hattı telefon numarasını arayarak detaylı bilgi edinebileceklerdir.  

4.2.2        Kampanyaya dahil ürün alışverişinin gerçekleştirildiği tarih, neticeten alışveriş faturasının üzerinde yer alan tarihin Kampanya tarihleri olan 01 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında olmaması ve/veya fatura üzerinde yer alan ve satın alınmış olan ürünlerin kampanya dahilindeki ürünler olmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

5.      Tüketicilere iletilecek olan Opet Yakıt Kart’ın son kullanım tarihi 31 Ağustos 2021’dir. Bu tarihten sonra akaryakıt promosyonu kullanılamayacaktır.

6.      Opet Yakıt Kart kullanımları yalnızca Türkiye genelinde Opet Yakıt Kart’ın kullanımına uygun olan Opet ve Sunpet istasyonlarında geçerli olup, kampanya katılımına hak kazanan tüketiciler bu listeye www.yakitimnokiandan.com kampanya web sayfasından ulaşabileceklerdir.

7.      Kampanya katılımına hak kazanan tüketicilerin Opet Yakıt Kart’larını kullanabilmeleri için görevlinin yakıt dolumuna başlamasından önce, ön ödemeli yakıt kartı ile ödeme yapacaklarını pompa görevlisine belirtmeleri ve yakıt kartın içerisinde yüklü olan bedelleri aşağıda izah edildiği şekilde kullanmaları gerekmektedir.

7.1  İstasyon marketindeki kasaya gidilerek kasa görevlisine alınacak yakıt tutarı ve de plaka bilgisi verilerek kart iletilir.

7.2  Kasa görevlisinin, Opet Yakıt Kart’ı POS cihazından geçirmesi ile birlikte cihazdan çıkan ve tüketicilere teslim edeceği mali değeri olmayan iki belgeden imzalanmış olan bir kopyasını tüketici tarafından pompa görevlisine iletilir ve akaryakıt dolum işlemi başlatılır.

7.3  Opet Yakıt Kart’ların kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi, tahrip edilmesi halinde, tüketicilere ayrıca bir kart verilmeyecek olup, tüketici kendi kusuru sebebi ile vuku bulan bu zarar sebebi ile kampanya düzenleyicisi BA Life veya Nokian Tyres’dan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

8.      Gerçek kişi tüketiciler tarafından kişi adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile yapılacak kampanya katılım başvurularında Tüketiciler, kampanya ve neticeten promosyon hakkından sadece 1 (bir) defa faydalanabilecek olup, birden çok kampanyaya dahil ürün alışverişi içerir alışveriş fiş/faturası veya tek bir alışveriş faturası içeriğinde birden çok kampanyaya dahil olan ürün alışverişi bulunması veya yetkili satıcı ve alt satış noktalarından teslim edilen birden çok Opet Yakıt Kart bulunması veya aynı cep telefonu numarası ile birden çok kez kampanyaya kayıt olunması halinde (başvuruyu yapan tüketici isimleri birbirinden farklı olsa bile), tüketiciler kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı kişinin aşkın kampanya katılım başvurusunda bulunduğu durumlarda başvuru geçersiz sayılacaktır.

9.      Şirket adına düzenlenmiş alışveriş faturaları ile gerçekleştirilecek kampanya katılım başvurularında ise, kampanyadan en fazla 2 kez faydalanabileceklerdir. Aynı şirket faturası içeriğinde birden fazla kampanya konusu ürün (4 adet lastik) olması halinde (örneğin; 8 adet, 12 adet, 16 adet lastik vb…) şirket çalışanı tüketiciler aynı fatura ile iki defa kampanya katılım başvurusunda bulunabilir. Fakat içeriğinde birden fazla 4 adet lastik ürünü bulunan aynı şirket faturasına istinaden en fazla iki defa kampanya katılım başvurusunda bulunulabilir ve başvuruda bulunacak şirket çalışanı tüketicilerin farklı kişiler olması, farklı e-posta adresi ve farklı cep telefon numarası ile başvuruda bulunması gereklidir. Kısacası, içeriğinde birden fazla kampanya konusu ürün bulunan şirket adına düzenlenmiş fatura ile 2 kez başvuru yapılabilir fakat aynı şirkette görev yapan farklı çalışanlar farklı e-posta adresi ve farklı cep telefonu numarası ile yalnızca bir defa kampanya katılım başvurusu yapabilir. Aynı kişinin, tek bir faturaya istinaden ikinci defa kampanya katılım başvurusu yapması halinde yapılan ikinci başvuru geçersiz sayılacaktır.

Buna ek olarak, her bir şirket adına düzenlenen fatura ile fatura içeriğinde birden fazla 4 adet lastik ürünü bulunan (örneğin; 8 adet, 12 adet, 16 adet lastik vb…)  en fazla iki defa kampanya katılım başvurusunda bulunulabilir. Aynı şirket adına düzenlenmiş iki farklı fatura bulunması halinde ise şirketlerin kampanya katılım başvuruları her halükârda 2 adet ile sınırlıdır.

10.  Kormetal Paz. Ltd. Şti. ve BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti. şüpheli durumlarda, Şirket adına düzenlenmiş faturalar ile kampanya katılım başvurusunda bulunan kişilerin, bağlı bulunduğu ilgili firma yetkilisi tarafından antetli kâğıt üzerinde düzenlenmiş ve şahsın şirket çalışanı olduğuna dair imza ve kaşe edilmiş bir çalışma belgesi ibraz etmesini talep edebilirler. Şirket çalışanı kişinin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde kampanya katılım başvurusu kabul edilmeyerek geçersiz sayılacak ve tekrar kampanya katılım hakkı ve eksik belge tamamlama hakkı tanınmayacaktır.

11.  Kampanya dahilinde içerisine akaryakıt promosyonu yüklemesi yapılan Opet Yakıt Kart’lara tanımlı, başvuru formunda belirtilmiş olan araç plaka numaraları ile Opet istasyonlarında Opet Yakıt Kart kullanılarak akaryakıt alımı gerçekleştirilmek istenen aracın plaka numarası eşleşmemesi durumunda Opet Yakıt Kart ile akaryakıt alımı gerçekleştirilemez. Başvuru formunda belirtilen araç plaka numarası neticeten Opet Yakıt Kart’a tanımlanan araç plaka numarası ile Opet istasyonunda Opet Yakıt Kart’ı kullanılarak akaryakıt alımı yapılması istenilen araç plaka numarasının eşleşmesi zorunludur.

12.  Kampanya’ya sadece 13 inç ve üzeri Nokian Tyres marka binek, SUV(4x4), ticari araç çivili/çivisiz dört mevsim, yaz ve kış lastikleri dâhildir. Hafif ticari araçlar gerçek kişiler üzerine kayıtlı ise gerçek kişi tüketici adına alışveriş faturası düzenlenerek gerçek kişi tarafından kampanya katılım başvurusunda bulunulması şartı ile kampanyadan faydalanılabilir. 

13.  Kampanya çerçevesinde tedarik edilecek Opet Yakıt Kart içeriğindeki akaryakıt bedeli hiçbir şekilde nakde/ödemeye/para iadesine dönüşemez ve/veya parasal karşılığı talep edilemez, satılamaz, ticarete konu edilemez, herhangi bir şekilde takas ve iade yapılamaz.

14.  Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, BA Life, Nokian Tyres, Kormetal Paz. Ltd. Şti. ve Opet söz konusu promosyon haklarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar veya tüketicilerden kampanyaya katılım için gerekli olan ürünlerin satın alımını ispatlayan alışveriş faturasının aslını ibraz etmelerini talep edebilir.

  1. Kampanya’dan ve iş bu Promosyon’dan faydalanmayı sağlayan lastik alışverişin iadesi, Kampanya kapsamında olan ya da olmayan bir Lastik ile değiştirilmesi, iptal edilmesi veya bedel iadesi alınması halinde, Yakıtım Nokian’dan Kampanyasına katılım hakkı da geçerliliğini yitirir. Kampanya Katılımcısı’na gönderilmiş Opet Yakıt Kart’ı var ise iptal edilir ve harcanmış olan akaryakıt bedeli nakden katılımcıdan geri alınır.

16.  Tüketiciler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak BA Life'ı, Nokian Tyres’ı (Kormetal Paz. Ltd. Şti. ve Opet’i sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.

17.  Tüketicilerin, kampanyadan faydalanabilmesinin ön koşulu, iş bu “Kampanya Katılım Koşulları”nın ve Kampanya Web Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme, Beyan ve Onay Formu”nun tamamını eksiksiz bir biçimde okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaktır. Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte olup, tüketicilerin kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

18.  Tüketiciler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (MERSİS NO: 0128043121400017) aracılığıyla Kormetal Paz. Ltd. Şti. (MERSIS NO: 0579004803100018) tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad,  telefon numarası, e-posta adresi, araç plakası ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel veriler) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, işlenebileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu halde müşteriler, kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız ile ilgili “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU” nu okuyup online olarak onay vermeleri akabinde kampanyaya katılmalıdır. 

19.  Nokian Tyres (Kormetal Paz. Ltd. Şti.) ve BA Life savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyonların parasal karşılığı talep edilemez.

20.  Kampanya stoklar ile sınırlı olup, Nokian Tyres (Kormetal Paz. Ltd. Şti.) Kampanya’yı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle iptal etme ve/veya Kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. 

21.  İşbu Kampanya Kormetal Paz. Ltd. Şti. adına BA Life Pazarlama Reklam Org. Ve Tic. Ltd. Şirketi (“BA Life Marketing”) tarafından yürütülmektedir. Kampanya ile ilgili tüm sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için irtibat adres ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir.

Yetkili Kurum: BA Life Marketing

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Yıldız Residence Apt. No:24/15 Beşiktaş / İSTANBUL

İrtibat Numarası: 0212 963 09 82

Hafta içi Pazartesi – Cuma / 09:30 – 17:00 (Türkiye Cumhuriyeti resmî tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)

x
“Websitemizde ziyaretçi deneyimini artırmak adına Çerezler Kullanılmaktadır. Çerez Kullanım Politikamız görüntülemek için tıklayınız. Ziyaretçi Aydınlatma Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.”.
Çerez Yönetimi Tamam